Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 93-KH/TU
Trích yếu nội dung Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 19/10/2017
Ngày có hiệu lực 19/10/2017 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy
Người ký duyệt Đặng Tuyết Em
Download 151540506693-KH-TU_thuc_hien_Chi_thi_so_14_ngay_19-10-2017_cua_Ban_Bi_thu.pdf