Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 06/CĐ- BLĐTBXH
Trích yếu nội dung về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 08/07/2020
Ngày có hiệu lực 08/07/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực LĐTBXH
Cơ quan ban hành Bộ LĐTBXH
Người ký duyệt Lê Tấn Dũng
Download 06-CD-LDTBXH.pdf