Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 30

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
922/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định LĐTBXH V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến trang bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, tỉnh Kiên Giang 10/04/2020
393/QĐ-LĐTBXH Bộ LĐTBXH Quyết định LĐTBXH Về việc ban hành Kế hoạch ứng phó bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội 06/04/2020
07/CĐCS-CV Sở LĐTBXH Công văn điều hành LĐTBXH V/v triển khai tài liệu "Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19" 31/03/2020
24/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Báo cáo LĐTBXH Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp theo Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2020 06/03/2020
544/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn 04/03/2020
02/2020/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Thông tư LĐTBXH Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội 14/02/2020
1021-CV/TU Tỉnh ủy Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. 31/01/2020