Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 16

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
224/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH V/v quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức,người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang 26/07/2019
223/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH Quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang. 26/07/2019
1181/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo LĐTBXH V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang 24/05/2019
80/KH-UBND UBND tỉnh Báo cáo LĐTBXH Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/05/2019
532/UBND-KTCN UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019
31/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác QUy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo. 10/04/2019
389/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH V/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng. 27/02/2019