Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 16

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2285/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Thực hiện những nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Cải cách hành chính (PARINDEX) và hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); năm 2019 và những năm tiếp theo 25/10/2019
2083/HDLN-SLĐTBXH-STC-NHCSXH Sở LĐTBXH Báo cáo LĐTBXH Về thực hiện chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/10/2019
1171/UBND-KTCN UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển. 10/09/2019
1521/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Triển khai, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ XIII, trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội. 07/08/2019
234/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH V/v hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 26/07/2019
232/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH V/v hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/07/2019
225/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH V/v hỗ trợ 30% mức đóng BHYT từ ngân sách tỉnh đối với người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/07/2019