Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
225/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định phê duyệt cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 04/02/2016