Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
388/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH V/v phát động phong trào thi đua công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 27/02/2019
366-KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH V/v thực hiện công tác phòng chống tai nạn năm 2019 21/02/2019
75/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Kế hoạch thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2018 12/01/2018