Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/2020/QĐ-TTg Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Quy định việc thực hiện chính sách hỗ trơ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 24/04/2020
02/2020/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương 10/01/2020
31/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác QUy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo. 10/04/2019
225/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định phê duyệt cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 04/02/2016