Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 34

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
07/CĐCS-CV Sở LĐTBXH Công văn điều hành LĐTBXH V/v triển khai tài liệu "Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19" 31/03/2020
24/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Báo cáo LĐTBXH Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp theo Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2020 06/03/2020
02/2020/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Thông tư LĐTBXH Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội 14/02/2020
2905/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 31/12/2019
2285/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Thực hiện những nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Cải cách hành chính (PARINDEX) và hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); năm 2019 và những năm tiếp theo 25/10/2019
2083/HDLN-SLĐTBXH-STC-NHCSXH Sở LĐTBXH Báo cáo LĐTBXH Về thực hiện chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/10/2019
1521/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Triển khai, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ XIII, trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội. 07/08/2019