Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 30

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
42/QĐ-CTN Chủ tịch nước Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết dịnh số 42/QĐ-CTN ngày 11/1/2018 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước " Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" 11/01/2018
182/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện Kế hoạch số 93-KH-TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/12/2017
93-KH/TU Tỉnh ủy Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 19/10/2017
1535/QĐ-CTN Chủ tịch nước Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định 1535/QĐ-CTN ngày 31/7/2017 của Chủ tịch nước về tặng huân thưởng Huân chương Độc lập. 31/07/2017
14-CT-TW Ban chấp hành Trung ương Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 19/07/2017
1534/QĐ-CTN Chủ tịch nước Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định 1534/QĐ-CTN ngày 13/7/2017 của Chủ tịch nước về tặng Huân chương Độc lập. 13/07/2017
10/2017/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật bồi thường trách nhiệm của nhà nước năm 2017 20/06/2017