Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 30

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/2020/QĐ-TTg Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Quy định việc thực hiện chính sách hỗ trơ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 24/04/2020
1000/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác V/v tạm ứng và hỗ trợ kinh phí cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 24/04/2020
80/KH-BCĐ UBND tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phòng chống, dịch bệnh Covid-19 điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/04/2020
561/UBND-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v chủ động cảnh báo, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi thu gom, mua sổ bảo hiểm xã hội nhầm trục lợi. 21/04/2020
68/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp năm2020 17/04/2020
523/UBND-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 16/04/2020
544/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn 04/03/2020