Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 13

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
43/QĐ-CTN Chủ tịch nước Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định số 43/QĐ ngày 11/01/2018 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" 11/01/2018
42/QĐ-CTN Chủ tịch nước Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết dịnh số 42/QĐ-CTN ngày 11/1/2018 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước " Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" 11/01/2018
2683/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định LĐTBXH Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08/12/2017
1535/QĐ-CTN Chủ tịch nước Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định 1535/QĐ-CTN ngày 31/7/2017 của Chủ tịch nước về tặng huân thưởng Huân chương Độc lập. 31/07/2017
1534/QĐ-CTN Chủ tịch nước Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định 1534/QĐ-CTN ngày 13/7/2017 của Chủ tịch nước về tặng Huân chương Độc lập. 13/07/2017
225/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định phê duyệt cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 04/02/2016