Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10/2017/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật bồi thường trách nhiệm của nhà nước năm 2017 20/06/2017
77/2015/QH13 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015