Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 13

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
93/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/06/2020
75/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác V/v Thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 14/05/2020
80/KH-BCĐ UBND tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phòng chống, dịch bệnh Covid-19 điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/04/2020
68/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp năm2020 17/04/2020
64/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quẩn tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/04/2020
2285/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Thực hiện những nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Cải cách hành chính (PARINDEX) và hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); năm 2019 và những năm tiếp theo 25/10/2019
1521/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Triển khai, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ XIII, trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội. 07/08/2019