Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
14-CT-TW Ban chấp hành Trung ương Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 19/07/2017