Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
13/2018/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Báo cáo LĐTBXH V/v ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 06/09/2018
80/KH-UBND UBND tỉnh Báo cáo LĐTBXH Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/05/2019
1181/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo LĐTBXH V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang 24/05/2019
1521/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Triển khai, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ XIII, trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội. 07/08/2019
232/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH V/v hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/07/2019
225/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH V/v hỗ trợ 30% mức đóng BHYT từ ngân sách tỉnh đối với người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/07/2019
224/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH V/v quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức,người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang 26/07/2019