Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1517/LĐTBXH-VP Bộ LĐTBXH Báo cáo LĐTBXH V/v tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 04/05/2020
000/TAILIEU Các sở, ngành khác Báo cáo Các lĩnh vực khác tài liệu về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam 29/05/2020
05/CĐ-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Công điện LĐTBXH về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 23/06/2020
06/CĐ- BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Công điện LĐTBXH về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 08/07/2020
532/UBND-KTCN UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019
1171/UBND-KTCN UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển. 10/09/2019
1021-CV/TU Tỉnh ủy Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. 31/01/2020