Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/CĐ- BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Công điện LĐTBXH về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 08/07/2020
3051/LĐTBXH-ATLĐ Bộ LĐTBXH Công văn điều hành LĐTBXH V/v hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc 14/08/2020
232/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH V/v hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/07/2019
225/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH V/v hỗ trợ 30% mức đóng BHYT từ ngân sách tỉnh đối với người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/07/2019
224/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH V/v quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức,người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang 26/07/2019
223/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH Quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang. 26/07/2019
234/2019/NQ-HĐND Các sở, ngành khác Nghị quyết LĐTBXH V/v hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 26/07/2019