Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 28

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2021/TT-BNV Các sở, ngành khác Thông tư Các lĩnh vực khác Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 11/01/2021
137/2020/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Về quản lý, sử dụng pháo 27/11/2020
115/2020/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Quy định về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức 25/09/2020
112/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Xử lý cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020
90/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức. 13/08/2020
38/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 03/04/2020
24/2020/TT-BCA Các sở, ngành khác Thông tư Các lĩnh vực khác Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước 10/03/2020