Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 18

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
38/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 03/04/2020
03/2020/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Thông tư LĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh quy định tại Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh cựu chiến binh. 25/02/2020
01/2020/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Thông tư LĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 10/02/2020
36/2018/QH14 Quốc hội Báo cáo Các lĩnh vực khác Luật phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật phòng chống tham nhũng 01/07/2019
25/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật tố cáo 01/01/2019
119/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) 11/07/2018