TIN NỔI BẬT:

Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
833/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia ngành Lao động – TB&XH năm 2024. 28/03/2024
702/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định LĐTBXH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/03/2024
774/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2024 22/03/2024
318/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định LĐTBXH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quán lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/02/2024
588/QĐ-LĐTBXH Sở LĐTBXH Quyết định LĐTBXH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 11/01/2024
1540/QĐ-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Quyết định LĐTBXH Phê duyệt kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. 12/10/2023
2534/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Đăng tải thông tin hoạt động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên Cổng thông tin điện tử 09/10/2023