Thông báo việc tổ chức thi sáng tác phác thảo Bước 1 (ý tưởng) Bia chiến thắng phù điêu Ngã Ba Cây Bàng (1946-1956) nghĩa trang Cây Bàng, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
(10:27 | 09/07/2020)