Tập huấn Quy trình phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc
(08:46 | 15/11/2019)

         Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kiên Giang. 

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tiên tổ chức tập huấn Quy trình phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc cho 70 đại biểu là lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Công an; Tư pháp; Lao động-TB&XH; Trung tâm y tế; Đội trưởng và cán bộ Đội điều tra kinh tế - ma túy, Công an thành phố; Chuyên viên phòng LĐ-TB&XH và phòng Tư pháp; Chủ tịch UBND xã, phường; Công chức Tư pháp; Trạm trưởng Y tế; Cán bộ LĐ-TB&XH; Trưởng Công an xã, phường; Cảnh sát khu vực và Công an viên các ấp trong thành phố tham dự.

                

     Ông Lâm Văn Ảnh, Phó Trưởng phòng BTXH, TE-BĐG&TNXH phát biểu khai mạc lớp tập huấn tại TP. Hà Tiên                          

         Các đại biểu tiếp thu Nghị định số: 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số: 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 5/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.   

                 

                                               Toàn cảnh Đại biểu tham dự lớp tập huấn

          Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về tiếp nhận quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (nay là cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng) trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và hướng dẫn các biểu mẫu trong Quy trình phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy có nơi trú ổn định và không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh.

         Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nắm vững Quy trình các bước trong phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật./.(Trung Nhân, Phòng BTXH-TE-BĐG&TNXH)