Kiên Giang tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường mới thành lập trong năm 2019
(09:52 | 02/08/2019)

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Bưu điện tỉnh Kiên Giang. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 56 đại biểu là Tình nguyện viên của 07 Đội công tác xã hội tình nguyện của các xã, phường mới thành lập trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

           Các đại biểu được tiếp thu về chức năng, nhiệm vụ của Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn và nhiệm vụ của Tình nguyện viên; một số kỹ năng hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện và Tình nguyện viên; những nội dung cơ bản trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống ma túy và triển khai một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đến công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm; phòng, chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.        

      

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phát biểu khai mạc lớp tập huấn

          Phát biểu khai mạc lớp tập huấn: Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, yêu cầu các học viên tích cực nghiên cứu, trao đổi nội dung cơ bản trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống ma túy, để áp dụng thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống mua bán người và thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”./.(Văn Ảnh,  PCTNXH)