Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

(16:28 | 18/07/2019)

          Sáng 15/7 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đặng Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng 120 công chức, viên chức thuộc ngành.

Tổng quan buổi lễ phát động văn hóa công sở Sở Lao động - TB&XH năm 2019

         Phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Đặng Hồng Sơn Chính thức phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động – TB&XH thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

          Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nói chung và của ngành nói riêng đã góp phần đạt nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2018, ngành thực hiện đạt và vượt 03 chỉ tiêu do Hội đồng nhân dân tỉnh giao, chỉ tiêu giải quyết việc làm đạt 110% kế hoạch, đào tạo nghề đạt 105% và Giảm nghèo đạt 4,14% kế hoạch. Công tác người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm, nhiều chương trình, dự án, kế hoạch được xây dựng, triển khai đồng bộ và hiệu quả.

          Năm 2019 là năm được xác định là năm có tính chất rất quan trọng cần sự bức phá để thực hiện thành công chỉ tiêu Đảng bộ tỉnh đề ra giai đoạn 2015-2020, là năm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chọn là năm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả và là năm chọn văn hóa công sở làm chủ đề chính trong phong trào thi đua trong cả nước. Có thể nói việc thực hiện văn hóa công sở tiến bộ, văn minh đồng nghĩa với việc hình thành phong cách ứng xử, tác phong làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hướng đến chuyên nghiệp, phong cách giao tiếp ứng xử đã có những tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, trong việc thực hiện văn hóa công sở hiện nay ở một số đơn vị vẫn còn tồn tại hạn chế, một bộ phận công chức, viên chức chưa nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, có lời nói, hành xử từng lúc thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng, việc thực hiện trang phục thiếu đồng nhất, một số CCVC có trang phục chưa phù hợp nơi công sở, còn tình trạng lơ là công vụ, chiếm dụng thời gian hành chính để làm việc cá nhân….và một số hạn chế khác

          Giám đốc Sở đề nghị  mỗi  CBCCVC cần nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, xóa bỏ văn hóa “nước đến chân mới nhảy.

          Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa đúng giờ, không đi trễ về sớm, xóa bỏ văn hóa đang trong giờ rời nhiệm sở không có lý do chính đáng

         Cán bộ công chức phải thực sự nêu gương với người thân trong gia đình, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội. Văn hóa công vụ là phải đặt giá trị  tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lấy lợi ích người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu.

      Năm 2019 và những năm tiếp theo, ngành Lao động – TB&XH tiếp tục thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã được giao. Triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị.

          Đối với phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại  trụ sở.

          Đối với cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Thi đua thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, phải không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới. Thi đua thực hiện giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật hành chính; tôn trọng, lắng nghe, tận tình với người dân; hợp tác chặt chẽ, tương trợ với đồng nghiệp. Cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới. Cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định. Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.

          Nhân dịp này, ngành dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động – TB&XH thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 được triển khai và lấy ý kiến đóng góp của toàn thể CBCCVC ngành với các nội dung thi đua, tiêu chuẩn thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân CBCCVC thuộc ngành.

  

Ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trao cơ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

          Tại Hội nghị, thừa ủy nhiệm của UBND tỉnh, đồng chí Đặng Hồng Sơn đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của 03 khối thi đua thuộc ngành năm 2018./. (Ngọc Bé)