Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018 và tham gia lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”

(15:04 | 09/07/2019)

          Sáng 08/7 UBND tỉnh Kiên Giang đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự.

         Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được phát động rộng rãi, phát huy hiệu quả trong toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hệ thống chính trị được xây dựng vững chắc.

         Tại lễ phát động, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua-khen thưởng tỉnh, đồng chí Đỗ Thanh Bình phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị và CBCCVC trong tỉnh thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về văn hóa công sở, thực hiện tốt chuẩn mực về văn hóa công sở, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi CBCCVC.

     

07 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018

       Nhân dịp này, UBND tỉnh triển khai dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 1019-2025 với các nội dung thi đua, tiêu chuẩn thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân CBCCVC trên địa bàn tỉnh.  

          

Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy nhiệm trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở LĐTBXH

         Tại Hội nghị, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Thanh Bình đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 09 tập thể có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của tỉnh Kiên Giang. Sở Lao động – TB &XH đã vinh dự là một trong 09 tập thể được nhận Cờ thi đua, ghi nhận thành quả phấn đấu trong năm 2018 của tập thể toàn ngành Lao động – TB&XH./.(Ngọc Bé)