Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Về việc ghi phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

(22:21 | 06/01/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Mẫu Phiếu tự kiểm tra.rar