Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch triển khai, thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ LĐ-TB&XH quy định tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh Nghiệp.

(12:42 | 20/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 345-KH-LĐTBXH_1.PDF