Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH và hướng dẫn đăng ký tài khoản báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến 2019.

(12:41 | 20/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 346-LĐTBXH-TTr_1.PDF