Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Ghi phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động năm 2019

(12:57 | 16/01/2019)

(BBT)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; phieu2019 (2).rar