Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

UBND 5 huyện thuộc Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2018

(07:42 | 26/04/2018)

Ngày 24/4/2018, tại Ủy ban nhân dân huyện An Biên, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm năm 2018.

Thay mặt đơn vị Cụm trưởng, ông Trần Hoàng Mẫm, Chủ tịch UBND huyện An Biên chủ trì Hội nghị; dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng của 5 huyện thuộc Cụm thi đua số 1 gồm: An Biên (Cụm trưởng), Vĩnh Thuận (Cụm phó), U Minh Thượng, Gò Quao và An Minh.

Đại diện lãnh đạo UBND 5 huyện thuộc Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ảnh HC

Hội nghị đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Cụm thi đua năm 2018; nội dung giao ước thi đua và thang điểm thi đua cụ thể của Cụm thi đua số 1, gồm 3 nội dung thi đua theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 và Quyết định 584/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 489/QĐ-UBND. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số tiêu chí thi đua và tiêu chí thành phần, cách tính điểm đạt, điểm thưởng, điểm trừ, cụ thể: Nội dung 1, thi đua thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh với 22 tiêu chí, về cơ bản các thành viên thống nhất với các tiêu chí thành phần được đơn vị Cụm trưởng cụ thể hóa theo nguyên tắc tiêu chí nào có chỉ tiêu tỉnh giao thì thực hiện theo kế hoạch tỉnh giao, các tiêu chí tỉnh không giao thì thực hiện theo Nghị quyết của huyện ủy, HĐND, Kế hoạch của UBND huyện, riêng tiêu chí về giải ngân vốn đầu tư xây dựng thì các thành viên Cụm 2 thống nhất lấy theo kết quả thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm 31/12; tiêu chí giảm tỷ lệ sinh thì thống nhất lấy số liệu tăng dân số tự nhiên; tiêu chí về an toàn giao thông thống nhất lấy số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh, số liệu về quốc phòng lấy theo số liệu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nội dung 2, thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị, các đại biểu thảo luận và thống nhất phân bổ thang điểm cụ thể cho 5 tiêu chí của nội dung này trong đó đưa việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo nghị quyết của cấp ủy cùng cấp vào thực hiện, đồng thời thống nhất tiêu chí hoạt động của Hội đồng nhân dân lấy theo kết quả đánh giá, chấm điểm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung 3, thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Hội nghị cũng thảo luận đóng góp hoàn chỉnh dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi thi đua của Cụm thi đua số 2 trên cơ sở rút kinh nghiệm quy chế năm 2017 và những quy định mới của UBND tỉnh tại Quyết định 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Hà Văn Chiến nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua trong phong trào thi đua yêu nước và hưởng ứng phát động thi đua phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh năm 2018, đồng thời quan tâm thảo luận và thống nhất từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo định hướng của UBND tỉnh và phù hợp thực tiễn hoạt động của Cụm thi đua số 1, có tính khả thi cao, đồng thời đề nghị Cụm thi đua số 1 đưa các hoạt động và nội dung thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018) vào hoạt động của Cụm thi đua năm 2018; quan tâm đẩy mạnh 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, đó là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì nghười nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 5 huyện thuộc Cụm thi đua số 1 đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2018 với khí thế và quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đã giao ước./.

HC