Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Khối thi đua các cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ký giao ước thi đua năm 2018

(08:09 | 09/04/2018)

Khối thi đua các cơ quan ngành  dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Khối 17) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 vào sáng ngày 06/4/2018 tại Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

Toàn cảnh Hội nghị ký giao ước thi đua Khối 17 năm 2018

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 10 cơ quan, đơn vị gồm: Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Kiên Giang; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước, chi nhánh Kiên Giang; Hải quan Kiên Giang; Cảng vụ Kiên Giang; Cục Thi hành án dân sự; Cục Thống kê; Bảo hiểm Xã hội Kiên Giang; Cảng Hàng không Rạch Giá và Cảng Hàng không Phú Quốc, do Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Kiên Giang làm Khối trưởng.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Khối và nội dung giao ước thi đua của Khối thi đua 17, gồm 3 nội dung với 17 tiêu chí thi đua theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 và Quyết định 584/QĐ-UBND ngày 15/3/2018. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số tiêu chí thi đua và cách tính điểm đạt, điểm thưởng như: Nội dung 1, thi đua thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị có 6 tiêu chí, trong đó tiêu chí 1, các thành viên Khối thi đua đã thống nhất các đơn vị đăng ký 5 chỉ tiêu định lượng phù hợp chức năng, nhiệm vụ chính, mỗi chỉ tiêu được 70 điểm, và điểm thưởng tối đa cho mỗi chỉ tiêu là 7 điểm, ngoài ra để khuyến khích các thành viên Khối trong công tác cải cách hành chính, các thành viên thống nhất thưởng 5 điểm cho 7 đơn vị là cơ quan hành chính được UBND tỉnh đánh giá xếp hạng CCHC hàng năm nếu đạt xuất sắc (riêng Cục thống kê thực hiện tiêu chí 2, Cảng hàng không Rạch Giá và Phú Quốc thực hiện tiêu chí 6 đạt tốt thưởng 5 điểm); các đại biểu thảo luận và cụ thể hóa 4 tiêu chí thuộc Nội dung 2 và giao Khối trưởng tiếp thu hoàn chỉnh để ban hành thực hiện... Hội nghị cũng thảo luận đóng góp hoàn chỉnh dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi thi đua của Khối thi đua 17 trên cơ sở rút kinh nghiệm trong thực hiện quy chế Khối năm 2017 và những quy định mới của UBND tỉnh tại Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 15/3/2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Hà Văn Chiến nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của Cụm, Khối thi đua trong phong trào thi đua yêu nước và hưởng ứng phát động thi đua của UBND tỉnh năm 2018, lưu ý các thành viên trong Khối 14 cũng như các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh về tổ chức các hoạt động và hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018) vào kế hoạch của cụm khối trong 6 tháng đầu năm 2018; yêu cầu Khối thi đua số 17 thảo luận sâu sắc để xây dựng Quy chế hoạt động và bình xét thi đua thật cụ thể, chặt chẽ có tính khả thi cao, đồng thời nghiên cứu xây dựng nội dung thi đua chung của Khối hướng vào nội dung Phong trào thi đua chuyên đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” để có hoạt động giúp xã nghèo xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới hoặc có hoạt động chung thiết thực trong năm 2018.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 10 đơn vị thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2018 để triển khai thực hiện đạt kết quả./.