Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ ký giao ước thi đua năm 2018

(13:52 | 05/04/2018)

Ngày 04/4/2018, tại thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Đại diện UBND các tỉnh Tây Nam bộ cùng cam kết giao ước thi đua năm 2018

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên các vụ thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Dự hội nghị có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Văn phòng UBND 12 tỉnh thuộc Cụm thi đua Tây Nam bộ; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Thuận là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ; về phía chủ nhà Cụm trưởng tỉnh Vĩnh Long tham dự có: Ông Trần Văn Rón, Ủy viên BCH Trung ưởng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, phòng Nội vụ các huyện, thị, thành phố và Cụm trưởng, Khối trưởng Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kêt quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó năm 2017 trong bối cảnh chung của toàn vùng cũng như cả nước có những thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn thách thức, nhất là diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, cơn bão số 16 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Tây Nam bộ; nguồn đầu tư công tiếp tục thắt chặt, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng năm 2017. Song với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nam bộ, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển toàn diện và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017 nổi bật trên các lĩnh vực như: Về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, các tỉnh trong Cụm đã bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh để chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, kết quả: Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Cụm tăng 7,39%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 39.55 triệu đồng; tổng thu ngân sách toàn Cụm đạt 65.913 tỷ đồng đạt 103,46% kế hoạch tăng 31,15% so năm 2016, có 10/12 tỉnh thu đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số tỉnh thu ngân sách vượt cao như: An Giang (109,69%), Đồng Tháp (108,94%), Long An (107,75%); tổng kim ngạch xuất khẩu các tỉnh trong Cụm đạt 14.095 triệu USD đạt 106,64% kế hoạch, tăng 19,8% so năm 2016, có 11/12 tỉnh đạt và vượt kế hoạch, một số tỉnh vượt cao như: Hậu Giang (128,03%), Kiên Giang (117,5%), Vĩnh Long (116,86%)…; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tích cực; tổng vốn đầu tư toàn xã hội các tỉnh trong Cụm đạt 247.615,5 tỷ đồng.  Về thực hiện các chỉ tiêu văn hóa- xã hội: 12/12 tỉnh đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, 7/12 tỉnh đạt và vượt kế hoạch về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tiêu biểu như tỉnh Long An đạt 112,03%, Vĩnh long 108,33%, Kiên Giang 102,03%...; thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế có 7/12 tỉnh vượt chỉ tiêu kế hoạch, cao nhất là tỉnh Bến Tre (150%), Long An (120,18%), Đồng Tháp (106%)…; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn Cụm đạt 82,66%, so kế hoạch giao đạt 102,85%; giảm tỷ lệ hộ nghèo thực hiện toàn Cụm đạt 112,34% so kế hoạch, một số tỉnh thực hiện đạt cao như: Đồng Tháp (124,94%), Bạc Liêu (117,77%), Kiên Giang (115,16%), Cà mau (114,12%); giải quyết việc làm cho người lao động các tỉnh trong Cụm đều đạt và vượt kế hoạch giao, toàn Cụm giải quyết được 342.904 lao động, đạt 116,73% kế hoạch, một số tỉnh vượt kế hoạch cao như: Vĩnh long (147,13%), Trà Vinh (131,82%), Bạc Liêu (126,76%)…. Tỷ suất sinh các tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra giảm 348 vụ so năm 2016; tai nạn giao thông trong toàn Cụm nhìn chung giảm, một số tỉnh giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt là số vụ, số người chết và số người bị thương như tỉnh An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Long An…; công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ 100% tỉnh đều đạt chỉ tiêu Chính phủ giao đảm bảo chất lượng; công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, huấn luyện quân sự và xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ đều đạt kế hoạch giao. Kết quả công tác cải cách hành chính được các tỉnh trong Cụm quan tâm chỉ đạo thực hiện khá quyết liệt, có 03 tỉnh có chỉ số cải cách hành chính cao như Đồng Tháp hạng 7/63, Long An hạng 30/63, Vĩnh Long hạng 34/63 tỉnh, thành phố; các tỉnh trong Cụm đều thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng,  lãng phí, quan tâm công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đều được các tỉnh quan tâm, năm 2017 có 9/12 tỉnh trong Cụm thực hiện đạt và vượt kế hoạch, tiêu biểu như các tỉnh Vĩnh Long (200%), Tiền Giang (133,33%), An Giang và Kiên Giang (129,09%)…. Về thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các tỉnh trong Cụm đều thực hiện khá tốt, nổi bật như công tác phát triển đảng viên mới toàn Cụm kết nạp 23.902 đảng viên đạt 110,6% kế hoạch; có 8/12 tỉnh có tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm so 2016; 11/12 tỉnh trong Cụm có số lượng đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên giảm so năm trước và 9/12 tỉnh có 6/6 tổ chức chính trị- xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các tỉnh trong Cụm đều có cố gắng thực hiện tốt như kịp thời tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện phù hợp với mỗi tỉnh; kiện toàn tổ chức bộ máy và duy trì ổn định đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức tốt các phong trào thi đua đạt kết quả như 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch đúng quy trình, kết quả khen cấp tỉnh, UBND các tỉnh trong Cụm đã khen thưởng 1.115 Cờ thi đua, 5.944 danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 1.979 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, 51.586 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó đã chú trọng khen thưởng cho cá nhân trực tiếp lao động, công tác; khen cấp Nhà nước toàn Cụm có 106 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 246 Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các hạng, 897 Bằng của Thủ tướng Chính phủ; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thi đua cùng phát triển của các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ, biểu dương các kết quả Cụm thi đua các tỉnh Tây nam bộ đã đạt được trong năm 2017, chỉ ra một số hạn chế yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới, đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2018, đồng thời yêu cầu các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua cùng phát triển, tổ chức nhiều hoạt động thiết thức hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018); quan tâm thực hiện tốt một số nội dung quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Tại Hội nghị này, thường trực Cụm thi đua đã công bố kết quả chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2017, theo đó tỉnh Đồng Tháp xếp hạng nhất, tỉnh Long An xếp hạng nhì được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh An Giang và tỉnh Bến Tre xếp hạng ba, hạng tư và hạng năm đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị đã bầu chọn đơn vị tỉnh Tiền Giang làm Cụm trưởng, tỉnh Cà Mau làm Cụm phó thứ nhất và tỉnh Hậu Giang làm Cụm phó thứ 2 năm 2018 và tại Hội nghị này, đại diện lãnh đạo UBND 12 tỉnh Cụm thi đua Tây Nam bộ đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2018 dưới sự chứng kiến của các đại biểu trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long và toàn thể đại biểu dự Hội nghị./.

HC