Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Khối thi đua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghi sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

(07:53 | 23/07/2020)

         Ngày 20/7 Khối thi đua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, thảo luận những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 tại Trường Trung cấp Việt- Hàn Phú Quốc.

         Dự chỉ đạo hội nghị có ông Đặng Hồng Sơn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng Sở Lao động Thương Binh và Xã hội; Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở và đại diện Phòng Lao động – Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp cùng thủ trưởng đơn vị và viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 06 trường trung cấp nghề trực thuộc Sở.

Ông Đặng Hồng Sơn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng Sở Lao động Thương Binh và xã hội phát biểu chỉ đạo hội nghị

         Tại hội nghị, ông Hồ Tấn Hùng – Khối Phó khối thi đua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua dự thảo báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.

         Hội nghị đã thảo luận và thống nhất báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020. Trong các ý kiến đóng góp, đại biểu nhấn mạnh về việc trao đổi các chỉ tiêu đào tạo được giao theo quyết định của UBND tỉnh, các nội dung liên kết đào tạo trong nội bộ khối cũng như xác định thế mạnh của từng nghề, từng trường để trao đổi và học tập lẫn nhau.

Đại biểu tham dự hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đặng Hồng Sơn đã ghi nhận những kết quả các đơn vị đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua. Các đơn vị đã quan tâm triển khai đồng bộ, tạo những chuyển biến tích cực trong thực hiện phong trào, công tác khen thưởng được chú trọng, bố trí viên chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, công tác khen thưởng và các phong trào thi đua ngày càng được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ đạo các đơn vị trong Khối nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức sau đại dịch Covid 19, thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kế hoạch được giao, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của ngành trong 06 tháng cuối năm 2020. Tiếp tục thực hiện các giải pháp gắn kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu chung của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020./. (Ngọc Bé)