Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2015-2020

(16:17 | 07/07/2020)

          Ngày 03/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đây là những sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự phát triển của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu và động viên toàn ngành phát huy thành tích đã đạt được, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ Lao động, Người có công và xã hội trong giai đoạn mới. Hội nghị do đồng chí Đặng Hòng Sơn, Uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Lao động - TB&XH, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở chủ trì, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các Sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, phòng chuyên môn đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phòng Lao động - TB&XH cấp huyện và 92 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Lao động - TB&XH, giai đoạn 2015 - 2020.

         Giai đoạn 2015-2020, Ngành LĐ-TBXH luôn bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Ngành theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thi đua thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, Thường xuyên động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Bộ Lao động - TB&XH và tỉnh giao, góp phần quan trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

            Đồng chí Đặng Hồng Sơn  trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH cho  tập thể và  cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015-2020

          Tiểu biểu là phong trào thi đua nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng Nghị quyết, đề án, Chương trình, Kế hoạch và cụ thể hóa chính sách và các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các lĩnh vực công tác của ngành đạt kết quả: Giải quyết việc làm cho 185.000 lượt lao động, tăng 24.000 lượt lao động so với giai đoạn 2010- 2015; giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 2,95% (giảm 0,41% so với năm 2016); đào tạo cho 128.500 người đạt 100,46% kế hoạch. Có việc làm sau học nghề chiếm tỷ lệ 78,5% góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 67%, (có bằng cấp đạt 50% vào năm 2020); Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh từ 9,87% năm 2015 xuống còn 2,69% năm 2019 (bình quân giảm 1,62 %/năm); 100% xã, phường, thị trấn duy trì “xã làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công”; quan tâm nâng cấp các công trính ghi công, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng;

          Ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ, Ngành TW, UBND tỉnh phát động như: Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động công vụ,”; Phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” và các phong trào thi đua chuyên đề. Ngoài ra, còn có một số mô hình nổi bật có tác dụng nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như: "Thi đua dạy tốt, học tốt", "Học nghề, lập nghiệp". Hàng năm tham gia Hội thi giáo viên dạy nghề toàn quốc; Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, thi tay nghề quốc gia, khu vực, mô hình nâng cao chất lượng tiếp công dân, thực hiện hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương giảm nghèo, bảo trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em; công tác tư vấn giới thiệu việc làm. Tiệp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng năm đơn vị được công nhận “An toàn về an ninh trật tự” và giữ vững danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

         Từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác, tận tụy, tâm huyết với công việc. Với sự nỗ lực, đoàn kết phấn của Ngành. Từ năm 2015 đến nay, Sở Lao động - TB&XH vinh dự nhận 02 Cờ Thi đua Chính Phủ; liên tục đón nhận 4 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - TB&XH; 01 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 08 đơn vị trực thuộc  được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh, nhiều đơn vị được tặng bằng khen hạng Nhì, Ba khối thi đua; 75 lượt Tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 60 lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen UBND tỉnh. Có 01 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng nhì, 09 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 06 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, nhiều cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen.

         Ngành tích cực tham gia các phong trào nhiều tập thể, cá nhân đạt giải cao tại các Hội thi cấp toàn quốc đạt giải Ba “ Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp toàn quốc”; giáo viên đạt giải Nhì tại Hội giảng thiết bị tự làm cấp toàn quốc. Hội thi “ Tiếng hát Người khuyết tật ” lần thứ II, đạt Giải Ba toàn đoàn vòng thi Khu vực miền Nam. 01 tiết mục đạt Huy Chương Vàng và 02 Huy Chương Bạc vòng chung kết toàn quốc.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn, TUV, Giám đốc sở phát biểu tại hội nghị

        Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Giám đốc Sở biểu dương những nỗ lực của CCVC Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội và mong muốn với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025,

         1. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Ngành theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kết luận số 83/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, tăng cường gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

         2. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trao thi đua và công tác khen thưởng.

         3. Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành LĐ-TBXH và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025) được cấp trên giao để phát động các phong trào thi đua, nhằm phát huy sức mạnh, trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành theo phương châm xã hội hoá các lĩnh vực hoạt động của Ngành càng sâu rộng.

         4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Sở và các đơn vị trực thuộc.

        5. Đa dạng hoá các hình thức, phương thức tuyên truyền; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ vũ những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

         6. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả từng phong trào, rút kinh nghiệm và tiến hành khen thưởng, biểu dương kịp thời. Đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

         7. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Việc xét thành tích khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của ngành. Quan tâm khen thưởng đột xuất và khen thưởng người lao động trực tiếp; thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

          Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 24 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; Giám đốc Sở Lao động - TB&XH  tặng Giấy khen cho 24 tập thể và 41 cá nhân điển hình tiến tiến giai đoạn 2015-2020 và bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ V năm 2020 và 03 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành Lao động - TB&XH tại Hà Nội

           Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2015. Toàn Ngành tiếp tục phấn đấu, nổ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua và hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao./.(Văn phòng Sở)