Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết công tác thi đua và bình xét xếp hạng thi đua năm 2019 của Khối thi đua 4 Sở, ngành tỉnh

(16:20 | 13/02/2020)

Vào lúc 08 giờ ngày 02/05/2020 Sở Lao động – TB&XH – Khối Trưởng Khối thi đua 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua của Khối và bình xét xếp hạng thi đua năm 2019.

             Dự Hội nghị có ông Trương Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Thi đua, khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 7 đơn vị trong Khối thi đua 4 gồm: Ban Dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế, Sở Văn hóa – Thể thao. Ông Đặng Hồng  Sơn - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Khối Trưởng Khối Thi đua 4 năm 2019 chủ trì Hội nghị.

       Tại Hội nghị, đơn vị Khối Trưởng đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Khối thi đua 4. Trong đó, đã trình bày một số kết quả đạt được trong việc thực hiện các nội dung giao ước thi đua của các thành viên Khối thi đua 4 với 03 nội dung đã ký kết. Nhìn chung các đơn vị đều phấn đẫu, nỗ lực để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2019, trong đó Sở Lao động – TB&XH, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu pháp lệnh do HĐND tỉnh giao.

07 đơn vị thành viên Khối tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2020

          Để triển khai thực hiện các nội dung ký kết thi đua năm 2019, Khối đã ban hành Quyết định số 3387/QĐ-KTĐ4 ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Khối thi đua 4, về việc ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua của Khối thi đua 4 năm 2019; triển khai ký kết giao ước thi đua đầu năm 2019; tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng và tổng kết công tác năm 2019, họp bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

        Các đơn vị thành viên khối đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Thường trực Khối phát động năm 2019. Phong trào thi đua trong các đơn vị ngày càng sâu rộng, toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của ngành; việc tổ chức phong trào thi đua được lồng ghép và gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019, ngoài các phong trào thi đua do đơn vị phát động, còn hưởng ứng các phong trào do UBND tỉnh phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

           

Chuyển giao Khối trưởng Khối thi đua cho Sở Du lịch năm 2020

         Tại Hội nghị, Khối thi đua 4 đã trao đổi, thống nhất xếp hạng và suy tôn đề nghị Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu khối và Bằng khen UBND tỉnh cho đơn vị Nhì Khối. Qua đó Sở Khoa học và Công nghệ đã dẫn đầu Khối thi đua, được đề nghị Cờ thi đua của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo xếp hạng nhì Khối, được đề nghị Bằng khen UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Du lịch được các thành viên Khối thi đua 4 thống nhất bầu làm Khối trưởng, Sở Khoa học và Công nghệ làm Khối Phó năm 2020./.(Ngọc Bé)