Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Sở Lao động – TB&XH phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua 4 Sở, ngành tỉnh

(10:36 | 05/08/2019)

         Vào lúc 14 giờ ngày 02/8/2019 tại Hội trường Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, Khối thi đua 4 do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Khối trưởng, Sở Du lịch làm Khối phó đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua 4.   

         Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban là thành viên Khối thi đua 4, gồm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Y tế; Ban Dân tộc. Bên cạnh đó, về dự Hội nghị còn có sự tham dự của công chức Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, phụ trách theo dõi nội dung công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua 4. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch, chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

         Tại Hội nghị, Khối Phó đã thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua 4. Trong dự thảo báo cáo, đã trình bày kết quả đạt được trong việc thực hiện các nội dung giao ước thi đua của các thành viên Khối thi đua 4, cụ thể như: Về nội dung 1, hầu hết các chỉ tiêu định lượng đã đăng ký của các thành viên Khối đều đạt và vượt hơn 50% so với chỉ tiêu đăng ký năm 2019, nổi bật như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Giải quyết việc làm cho 17.893/35.000 lượt lao động đạt 51,12% chỉ tiêu năm. Chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng xã hội cho 50.460 người. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp lần thứ IX, gồm: Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang, Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang, Nghị quyết hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Nghị quyết hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Sở Du lịch: Tổng lượt khách du lịch quốc tế là 405.509 lượt đạt 63,4% so với chỉ tiêu năm. Tổng doanh thu đạt trên 4.268 tỷ đồng đạt 62,4% so với chỉ tiêu năm; Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức 08/10 lớp đào tạo, tập huấn về hệ thống quản lý và công cụ cải tiến cho các cơ quan hành chính, doanh nghiệp đạt 80% so với chỉ tiêu năm. Hỗ trợ 08/12 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia đạt 66,7%. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 quy định quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở; Sở Giáo dục và Đào tạo: Huy động trẻ từ 6-14 tuổi đến trường đạt 104,09% so chỉ tiêu năm. Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên đạt 770 học sinh đạt 154% so với chỉ tiêu năm; Sở Văn hóa và Thể thao: Số lượng đăng ký khu phố văn hóa, ấp văn hóa là 949/957 đạt 99,16%. Số lượng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa là 1.783/1.818 đạt 98,07%; Sở Y tế: Giảm sinh 0,20/00 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 5,00/00 đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu năm. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng TE<5 tuổi 13,1/13,1% đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu năm; Ban Dân tộc: Tổ chức 05/4 cuộc cung cấp thông tin cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg đạt 125% so với chỉ tiêu năm;… Về nội dung 2, các thành viên Khối thi đua 4 đều thực hiện khá tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại tổ chức bộ máy của đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Về nội dung 3, các thành viên Khối thi đua 4 đã triển khai và cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo về thi đua khen thưởng của cấp trên; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh và các sở, ban, ngành phát động.

         Tại Hội nghị, các thành viên Khối thi đua 4 đã tập trung tham gia đóng góp ý kiến, nêu một số chỉ tiêu của thành viên khối chưa đạt, nhấn mạnh cần đôn đốc chỉ đạo hơn nữa để 06 tháng cuối năm các thành viên khối đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

         Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên Khối thi đua 4, Khối Phó Khối thi đua 4 thống nhất với các ý kiến đóng góp của các thành viên Khối và sẽ khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo theo các ý kiến đóng góp tại Hội nghị trong thời gian sớm nhất. Đồng thời đề nghị Lãnh đạo các sở, ngành thành viên Khối quan tâm, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký trong 06 tháng cuối năm; Đề nghị Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm, chỉ đạo và phối hợp với Sở Tư pháp sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về xét và công nhận sáng kiến cấp tỉnh để kịp thời thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019./.(Ngọc Bé)