Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 4 năm 2019

(13:48 | 15/03/2019)

         Chiều ngày 11/3/2019, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội – Khối trưởng  Khối thi đua số 4 của tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đến dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua có đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua 4.

 

                       

               Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 07 đơn vị trong Khối gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y Tế, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (Khối trưởng), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch và Ban Dân tộc tỉnh tiến hành họp ký kết giao ước thi đua. Tại Hội nghị, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã thông qua dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động bình xét thi đua Khối thi đua số 4 năm 2019. Tổng số điểm thi đua là 1.000 điểm. Trong đó: Điểm thực hiện cho 03 nội dung thi đua là 950 điểm, gồm nội dung 1 là 650 điểm, nội dung 2 là 200 điểm, nội dung 3 là 100 điểm; điểm thưởng là 50 điểm. Quy định điểm thưởng cụ thể như sau:
         - Thưởng cho các tiêu chí định lượng của Nội dung 1 theo nguyên tắc: Cứ vượt 1% kế hoạch thì được thưởng 1% điểm chuẩn của tiêu chí đó, nhưng không vượt quá 10% điểm chuẩn và không vượt quá 35 điểm thưởng.

         - Thưởng 05 điểm cho các đơn vị thành viên trong Khối thi đua thực hiện khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho người trực tiếp lao động, công tác đạt tỉ lệ 65% trở lên.

         - Thưởng 05 điểm cho các đơn vị thành viên trong Khối thi đua thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến hoặc nhân tố xuất sắc và đề nghị khen thưởng kịp thời cho nhân tố xuất sắc, điển hình tiên tiến.

         - Thưởng 05 điểm cho các đơn vị thành viên trong Khối đạt kết quả xếp hạng cải cách hành chính loại xuất sắc.

          Các đơn vị trong Khối đã trao đổi, bàn bạc trao đổi một số nội dung về chỉ tiêu đăng ký thi đua của một vài đơn vị ở nội dung 1.

          Sau khi trao đổi, thảo luận, các đơn vị trong Khối đi đến thống nhất các nội dung thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.(Ngọc Bé-VPS)