Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Khối thi đua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ký kết giao ước thi đua năm 2019

(10:16 | 27/02/2019)

         Chiều ngày 26/02/2019 tại Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng –Khối thi đua Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

          Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở, thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Sở; bà Lý Thị Mộng Yến, Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng TĐ-KT Sở, cùng đại diện lãnh đạo, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 06 đơn vị trong Khối thi đua Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường TCN vùng U Minh Thượng, Trường TCN vùng Tứ Giác Long Xuyên, Trường TCN Dân tộc nội trú, Trường TCN Tân Hiệp, Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ, Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc. Ông Huỳnh Thanh Tuấn – Hiệu trưởng Trường TCN vùng U Minh Thượng, đơn vị Khối Trưởng Khối Thi đua chủ trì Hội nghị.

          Tại Hội nghị, đơn vị Khối Trưởng đã thông qua dự thảo, xin ý kiến đóng góp của đại biểu Dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối thi đua cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Dự thảo đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2019  để hoàn chỉnh, thống nhất triển khai thực hiện.

                Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh đã chỉ đạo thành viên trong Khối khi đua tổ chức phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm và khen thưởng phải đúng thực chất, đúng thành tích, quá trình bình xét cần phải khách quan, minh bạch, đơn vị được suy tôn phải tiêu biểu, xuất sắc, nổi trội toàn diện. Các đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua; phải gắn chỉ tiêu liên kết, phối hợp với doanh nghiệp đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên và người lao động trong 05 chỉ tiêu thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị vì đây là một trong những chủ trương được đẩy mạnh thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

         Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019, đoàn kết, phối hợp cùng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Khối thi đua năm 2019.

                                

Các đơn vị thành viên Khối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ký kết giao ước thi đua năm 2019

                                                                                                                                    Ngọc Bé