Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết công tác thi đua và bình xét xếp hạng thi đua năm 2018 của Khối thi đua 4 Sở, ngành tỉnh: Sở Lao động – TB&XH dẫn đầu Khối thi đua năm 2018.

(13:27 | 23/01/2019)

Vào lúc 14 giờ ngày 21/01/2019 tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thảo – Khối Trưởng Khối thi đua 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua của Khối và bình xét xếp hạng thi đua năm 2018.

          Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; bà Lưu Thị Ngọc Sương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 7 đơn vị trong Khối thi đua 4 gồm: Ban Dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế. Ông Diệp Hoàng Du - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao, đơn vị Khối Trưởng Khối Thi đua 4 năm 2018 chủ trì Hội nghị.

      Ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, đơn vị Khối Trưởng đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua 4. Trong đó, đã trình bày một số kết quả đạt được trong việc thực hiện các nội dung giao ước thi đua của các thành viên Khối thi đua 4, cụ thể như: Về nội dung 1, hầu hết các chỉ tiêu định lượng đã đăng ký của các đơn vị thành viên trong Khối đều đạt và vượt, nổi bật như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện giải quyết việc làm cho 38.527 lượt vượt 10,07%, đào tạo nghề cho 25.000 người, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48%, vượt 5%, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 2,06% vượt so chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ cho 21 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia, đạt 175% so với kế hoạch. Tổ chức 12 cuộc thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm xăng, dầu, nhớt, gas đốt, mũ bảo hiểm. Qua đó, đã góp phần tích cực trong nâng cao chất lượng sản phẩm, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng cũng như trong trật tự sản xuất kinh doanh; Sở Du lịch thực hiện với tổng lượt khách du lịch năm 2018 đạt 7.620.000 lượt tăng 25,3% so cùng kỳ, vượt 7,3% kế hoạch trong đó khách quốc tế đạt 580.000 lượt tăng 57,5% so cùng kỳ, vượt 34,9% kế hoạch; Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện huy động trẻ từ 6-14 tuổi đến trường đạt 99,06%, vượt 3,19% so chỉ tiêu đăng ký, công nhận thêm 30 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 50% so kế hoạch; Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa năm 2018 có 372.412/387.279 đạt 108% và vượt 23% so kế hoạch, ấp, khu phố văn hóa đạt 878/948 đạt 121%, vượt 45% kế hoạch, công nhận 1.719/1.776 đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 105% vượt 15% kế hoạch; Ngành Y tế khám bệnh tổng số 5.119.291 lượt đạt 113,76% kế hoạch, có 128.969 người áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 113,93% kế hoạch, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 12,9% đạt 101,55% kế hoạch… góp phần đạt và vượt các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao về lĩnh vực văn hóa, xã hội năm 2018. Về nội dung 2, trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể các đơn vị trong Khối đều thực hiện khá tốt. Về nội dung 3, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng có 4/7 đơn vị đạt số điểm từ 87 trở lên so điểm chuẩn (100 điểm).

           Trên cơ sở dự thảo báo cáo đã được Khối trưởng thông qua, các thành viên trong Khối thi đua rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua và so sánh với kết quả tự chấm điểm của từng đơn vị thành viên.

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Văn Chiến và bà Lưu Thị Ngọc Sương đã chúc mừng những kết quả mà Khối thi đua số 4 đạt được. Đồng thời, ông Hà Văn Chiến và bà Lưu Thị Ngọc Sương mong muốn trong năm 2019, các đơn vị thành viên trong Khối cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu đăng ký thi đua cần bám sát với chỉ tiêu, nhiệm vụ được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đặc biệt, Khối thi đua số 4 cần xây dựng phong trào thi đua chung của Khối, để các đơn vị thành viên Khối cùng nhau phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.      

Bà Lưu Thị Ngọc Sương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, Khối thi đua 4 đã thống nhất xếp hạng và suy tôn đề nghị Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu khối và Bằng khen UBND tỉnh cho đơn vị Nhì Khối. Qua đó Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã dẫn đầu Khối thi đua, được đề nghị Cờ thi đua của UBND tỉnh và tiếp tục đề nghị Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ xếp hạng nhì Khối, được đề nghị Bằng khen UBND tỉnh.

         Bên cạnh đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được các thành viên Khối thi đua 4 thống nhất bầu làm Khối trưởng, Sở Du lịch làm Khối phó năm 2019./.(Bé-VPS)