Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Đơn vị trực thuộc

Xem với cỡ chữAA

Các đơn vị trực thuộc Sở

(22:32 | 01/01/2018)

1. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ

Địa chỉ: Ấp Xẻo Chác, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: (0297) 2600001 - Fax: (0297) 3876444 - Email: tcndtnt.sld@kiengiang.gov.vn

Hiệu trưởng: Ông Phạm Hoàng Minh

Số điện thoại cơ quan: (0297) 2600001

Số điện thoại di động: 0942.065078

Email: phminh.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: Ông Ngô Văn Ngàn

Số điện thoại cơ quan: (0297) 3876444

Số điện thoại di động: 0939.318572

Email: nvngan.sld@kiengiang.gov.vn

 


2. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÙNG U MINH THƯỢNG

Địa chỉ: QL63, ấp Cạnh Ngọn A - xã Thạnh Yên - huyện U Minh Thượng - tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: (0297)  - Email: tcnumt.sld@kiengiang.gov.vn

Hiệu trưởng: Huỳnh Thanh Tuấn

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 0919.879919

Email: httuan.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng:  

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 

Email: ..........sld@kiengiang.gov.vn

 

3. TRƯƠNG TRUNG CẤP NGHỀ VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN

Địa chỉ: Ấp Ba Núi - xã Bình An - huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: (0297) 3695555 - Email: tcntglx.sld@kiengiang.gov.vn

Hiệu trưởng: Ông Đỗ Anh Khoa

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 0942.278811

Email: dakhoa.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: Ông Hồ Hoàng Khanh

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 

Email: hhkhanh.sld@kiengiang.gov.vn

 

4. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TÂN HIỆP

Địa chỉ: 397 - QL 80 - KP Đông An - TT Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: (0297) 3506074 - Email: tcnth.sld@kiengiang.gov.vn

Hiệu trưởng: Ông Huỳnh Văn Hải

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 0913848281

Email: hvhai.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: Ông Võ Văn Nguyện

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: ..

Email: nhhai.sld@kiengiang.gov.vn

 

5. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT - HÀN PHÚ QUỐC

Địa chỉ: huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Văn phòng đại diện: 17 Trần Quang Diệu - P. Vĩnh Thanh Vân - TP. Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: (0297)  - Email: ttcvh.sld@kiengiang.gov.vn

Hiệu trưởng: Ông Hồ Tấn Hùng

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 0918.634566

Email: hthung.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: Ông Trần Minh Trí

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 0919.909023

Email: tmtri.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: Ông Lê Chí

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 0919971919

Email: lchi.sld@kiengiang.gov.vn

 

6. TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - NGHIỆP VỤ

Địa chỉ: 31 Chi lăng - P. Vĩnh Bảo - TP. Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: (0297) 3875414  - Email: ttcktnv.sld@kiengiang.gov.vn

Hiệu trưởng: Ông Lưu Trần Anh Tuấn

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 

Email: ltatuan.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: Bà Phạm Đặng Mai Trinh

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 

Email: pdmtrinh.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: Ông Lư Ngọc Dũng

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 0918662775

Email: lndung.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: Ông Lê Lao Động

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 0919394141

Email: lldong.sld@kiengiang.gov.vn

 

7. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Địa chỉ: Lô KK7 - Nguyễn Đức Cảnh - KP5 - P. An Hòa - TP. Rạch Giá - Kiên Giang

Số điện thoại: (0297) 3863896 - Fax: (0297) 3946146 - Email: ttdvvl.sld@kiengiang.gov.vn

Giám đốc: Ông Nguyễn Phi Hùng

Số điện thoại cơ quan: (0297) 3878291

Số điện thoại di động: 0913.133145

Email: nphung.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Sơn

Số điện thoại cơ quan: (0297) 3949661

Số điện thoại di động: 0942.885568

Email: lvson.sld@kiengiang.gov.vn

 

8. TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

Địa chỉ: QL 80 - Xã Mông Thọ - Huyện Châu Thành - Kiên Giang

Số điện thoại: (0297) 3837529 - Fax: (0297) - Email: ttbtxh@ldtbxh.kiengiang.gov.vn 

Giám đốc: Ông Phan Đình Sáu

Số điện thoại cơ quan: (0297)

Số điện thoại di động: 0919.382998

Email: pdsau.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Đỗ Thanh Tuấn

Số điện thoại cơ quan:

Số điện thoại di động:0919.202335

Email: dttuan.sld@kiengiang.gov.vn

 

9. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG

Địa chỉ: Khu phố III - P. Pháo Đài - TX. Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: (0297)  - Email: ddncc.sld@kiengiang.gov.vn

Giám đốc: Ông Giang Minh Trang

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 0939009222

Email: gmtrang.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Thanh Phát

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 0918.311155

Email: ........sld@kiengiang.gov.vn

 

10. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY ĐA CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Ấp Kiên Hảo - Xã Mỹ Hiệp Sơn - Huyện Hòn Đất - Kiên Giang

Số điện thoại: (0297) 3840146 - Email: cbgdldxh.sld@kiengiang.gov.vn

Giám đốc: Ông Bùi Thái Đằng

Số điện thoại cơ quan: (0297) 3840146

Số điện thoại di động: 0913.787854

Email: btdang.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Lê Phước Triệu

Số điện thoại cơ quan: (0297) 3840146

Số điện thoại di động: 0919.787880

Email: lptrieu.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thiện Tấn

Số điện thoại cơ quan: (0297) 3840146

Số điện thoại di động: 0974.770077

Email: nttan.sld@kiengiang.gov.vn

 

11. BAN QUẢN LÝ NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TỈNH

Địa chỉ: 891 – Mạc Cửu – P. Vĩnh Quang – TP. Rạch Giá – Kiên Giang

Số điện thoại: (0297) 3890286 - Email: bqlntls.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng ban: Ông Tôn Hữu Trung Sơn

Số điện thoại cơ quan: (0297) 6255173

Số điện thoại di động: 0949.734323

Email: thtson.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng ban: Ông Lê Chí Hiêu

Số điện thoại cơ quan: (0297) 6255173

Số điện thoại di động: 0989112216

Email: lchieu.sld@kiengiang.gov.vn

 

BBT