Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Nội quy tiếp dân

Xem với cỡ chữAA

Nội quy tiếp dân

(20:42 | 01/01/2018)

UBND TỈNH KIÊN GIANG                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                       Kiên Giang, ngày  02 tháng 8 năm 2001 

 

NỘI QUY TIẾP DÂN

 

 

Thời gian tiếp dân:  + Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00.

                                + Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

                           Các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết nghỉ.

           Điều 1: Công dân có quyền đến trực tiếp trình bày hoặc đưa đơn kiến nghị, tố cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Khi xét thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Đồng thời nội dung khiếu nại, tố cáo, tài liệu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc cung cấp thông tin tài liệu đó

        Điều 2: Công dân khi đến phòng tiếp dân phải có thái độ đúng đắn. giữ gìn trật tự, tôn trọng lắng nghe giải thích, hướng dẫn của cán bộ tiếp dân. Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống sai sự thật làm ảnh hưởng đến vật chất của cơ quan, danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân người khác.

          Điều 3: Đối với cán bộ tiếp dân phải lắng nghe ý kiến trình bày và theo dõi ghi chép bằng sổ sách, xử lý bước đầu nội dung trình bày của công dân và thông báo kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền cho công dân biết để thi hành.

Không tiếp những người không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của việc khiếu nại, tố cáo; Những người đang trong tình trạng say rượu hoặc các chất kích thích khác. Những người tâm thần làm mất trật tự phòng tiếp dân

           Điều 4: Cán bộ tiếp dân và công dân đến phòng tiếp dân phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy này.

 

GIÁM ĐỐC         

Sở Lao động - TB & XH

            (đã ký)            

BBT