Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Phòng chống TNXH

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Mô hình “Tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, kết hợp phòng, ngừa lây nhiễm HIV/AIDS”

(16:23 | 08/08/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện An Minh về thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện An Minh.

          Được sự hỗ trợ kinh phí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang. Trong 6 tháng đầu năm 2018, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện An Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân hai xã Đông Hòa và xã Đông Thạnh, tổ chức hội nghị triển khai Mô hình “Tư vấn, hỗ trợ, người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, kết hợp phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS”.

 


Đại biểu và các thành viên trong Câu lạc bộ Mô hình“Tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng,
kết hợp phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS”xã Đông Hòa

 

         Mục tiêu của Mô hình, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy và người nghiện ma túy trên địa bàn. Góp phần thực hiện tốt Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy và Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 2016- 2020.

 

        Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân xã Đông Hòa và Đông Thanh công bố Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm; Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm và Kế hoạch thực hiện mô hình “Tư vấn, hỗ trợ, người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, kết hợp phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS” năm 2018.

 

Văn Ảnh, Việt An