Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Phòng chống TNXH

Xem với cỡ chữAA

An Biên tập huấn Quy trình phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc

(16:21 | 28/08/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-BCĐ ngày 29/12/2017 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về Phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

         Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-BCĐ ngày 29/12/2017 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về Phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

         Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2018, tại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Công an tỉnh tổ chức tập huấn Quy trình phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc cho 60 đại biểu là lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Công an; Tư pháp; Lao động-TB&XH; Trung tâm y tế; Đội trưởng và cán bộ Đội điều tra kinh tế - ma túy, Công an huyện; Phòng LĐ-TB&XH; phòng Tư pháp; Chủ tịch UBND; Công chức Tư pháp; Trạm trưởng Y tế; Cán bộ LĐ-TB&XH; Trưởng Công an và Công an viên ở các xã, thị trấn trong huyện.

 

         Các đại biểu được tiếp thu Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 5/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 


Đại biểu tham dự lớp tập huấn

 

          Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về tiếp nhận quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (nay là cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng) trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và hướng dẫn các biểu mẫu trong Quy trình phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy có nơi trú ổn định và không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh.

 

         Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nắm vững biểu mẫu, quy trình và các bước trong phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

 

Văn Ảnh, Trung Nhân PCTNXH Kiên Giang