Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Phòng chống TNXH

Xem với cỡ chữAA

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tập huấn tham vấn, điều trị công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng năm 2018

(16:13 | 11/10/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-BCĐ ngày 29/12/2017 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh về Phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

              Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ -Trường Đại học Lao động xã hội Cơ sở II, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn tham vấn, điều trị công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho 70 đại biểu là cán bộ 13 xã, phường, thị trấn, cán bộ trực tiếp tư vấn ở có thí điểm mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng” và cán bộ tư vấn, điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh.

 


Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Lao động –TB&XH phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 

            Các đại biểu tiếp thu Nghị định số: 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Thông tư liên tịch số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; Kế hoạch số:161/KH-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang và kỹ năng tham vấn, điều trị nghiện ma túy và Quy trình tham vấn điều trị nghiện ma túy. 

 


Toàn cảnh đại biểu tham dự lớp tập huấn

 

               Lớp tập huấn cung cấp kiến thức cho các đại biểu các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn về cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; kỹ năng tham vấn, điều trị và Quy trình tham vấn điều trị nghiện ma túy để góp phần thực hiện có hiệu quả mô hình mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng” trong thời gian tới ./.

 

Văn Ảnh, Trung Nhân - Phòng phòng, chống TNXH Kiên Giang