Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Phòng chống TNXH

Xem với cỡ chữAA

Sớ Lao động - Thương binh và Xã hội Tập huấn tham vấn, tư vấn, điều trị nghiện ma túy năm 2019

(13:54 | 23/04/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Trong  03 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phố hợp Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ -Trường Đại học Lao động xã hội Cơ sở II, tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn tham vấn, tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng năm 2019 cho 130 đại biểu là cán bộ thực hiện ở các mô hình thí điểm “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng” tại các xã, phường, thị trấn; Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

 

  Toàn cảnh đại biểu tham dự lớp tập huấn

          Các đại biểu tiếp thu Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18/4/2014, Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020” theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số: 161/KH-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang và kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy và Quy trình tham vấn điều trị nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma tuý tại cộng đồng.

  Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB &XH (đứng giữa) trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn

       Kết thúc khóa tập huấn các đại biểu được cấp Giấy chứng nhận của Trường Đại học Lao động xã hội Cơ sở II, tại thành phố Hồ Chí Minh theo Chương trình khung đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

                           Văn Ảnh, Trung Nhân

                          Phòng phòng, chống TNXH Kiên Giang