Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Phòng chống TNXH

Xem với cỡ chữAA

Quý I năm 2019, Kiên Giang Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người

(06:33 | 28/03/2019)

Trong quý I năm 2019, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Hà Tiên, huyện An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao và huyện U Minh Thượng tổ chức 05 lớp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người cho trên 400 đại biểu là các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện; lãnh đạo các chức danh ấp, khu phố và Tổ trưởng, Tổ nhân dân tự quản tham dự.

Tại lớp tuyên truyển xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, huyện Gò Quao

Các đại biểu đã nghe báo cáo viên giới thiệu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Các Nghị định của Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch của liên Bộ, liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tệ nạn ma túy; Công tác phòng, chống ma túy; Công tác Chữa bệnh điều trị cai nghiện phục hồi, dạy nghề tạo việc làm, quản lý sau cai nghiện; Những nội dung cơ bản trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và mua bán người; Thực trạng tệ nạn xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

 Lớp tập huấn dành thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi những vấn đề cơ bản về tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người thực trạng tại địa phương. Tìm ra giải pháp phòng, chống ma túy, mại dâm; công tác dạy nghề tạo việc làm; quản lý sau cai nghiện; giúp đỡ người bán dâm hoàn lương sớm hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống.

Sau khi được tập huấn các đại biểu được trang bị đầy đủ những kỹ năng nghiệp vụ, cũng như công tác truyền thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động cai nghiện; quản lý, giúp đỡ người nghiện sau cai, phụ nữ mại dâm hoàn lương, phụ nữ và trẻ em bị mua bán. Từ đó, góp phần vào việc xây dựng, cũng cố đội ngủ tình nguyện viên, người làm công tác về phòng, chống tệ nạn xã hội nhằm thực hiện tích cực hơn về công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở; phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, góp phần nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, lối sống cá nhân, gia đình, tạo sự đồng trong toàn xã hội.(Văn Ảnh, PCTNXH Kiên Giang)