Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Bảo trợ xã hội

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật Người khuyết tật tỉnh Kiên Giang năm 2018

(15:26 | 01/08/2018)

Trên cơ sở Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

          Sáng ngày 01/8/2018, Sở Lao động –TB&XH tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định của Giám đốc Sở về thành lập Ban tổ chức; Ban giám khảo và Thư ký Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật Người khuyết tật tỉnh Kiên Giang năm 2018, đồng thời lấy ý kiến các nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thi và Thể lệ Hội thi. Chủ trì cuộc họp do đồng chí Trần Quốc Tuấn Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH cùng Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc sở, Trung tâm BTXH, Hội Người mù tỉnh, Trường Khuyết tật tình thương huyện Hòn Đất và lãnh đạo các Phòng Lao động – TBXH huyện, thị xã, thành phố tham dự. Tại cuộc họp đ/c Nguyễn Hồ Thông thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật Người khuyết tật tỉnh Kiên Giang năm 2018.

 


(hình ảnh đại biểu tham dự)

 

          Các ý kiến thảo luận như sau: về nội dung kế hoạch cần điều chỉnh, bổ sung đối tượng cần cụ thể hơn; về nội dung các câu hỏi về chính sách, pháp luật đối với Người khuyết tật và các tiết mục văn nghệ với nội dung ca ngợi quê hương, người khuyết tật vượt khó, trong đó đại biểu yêu cầu nội dung câu hỏi cần ngắn gọn, chặt chẽ bám sát theo các nội dung quy định Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn của trung ương; về cơ cấu giải thưởng các đại biểu đều thống nhất.

 

         Kết luận cuộc họp Đ/c Trần Quốc Tuấn Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH thống nhất với các ý kiến đóng góp của đại biểu đặt ra, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội điều chỉnh lại các nội dung của đại biểu đã đóng góp trong Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 

Minh Quân