Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Bảo hiểm xã hội - BHTN

Xem với cỡ chữAA

KHAI GIẢNG LỚP DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

(09:40 | 02/10/2020)

Ngày 18 - 19 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang phối hợp với Công ty TNHH Giải pháp Khoa học và Công nghệ Nam Việt tổ chức khai giảng các lớp dạy nghề, miễn phí cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Khai giảng các lớp học nghề lần thứ nhất năm 2020 bao gồm các nghề như: Điện lạnh, pha chế thức uống, kỹ thuật nấu ăn, kỹ thuật bonsai-hoa kiểng, kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế với số lượng 319 học viên, thời gian học 6 tháng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sắp xếp thời gian phù hợp để tham gia các lớp nghề, Cơ sở đào tạo đã bố trí thời gian học 3 buổi/ngày và 7 ngày/tuần, người lao động có quyền đăng ký lịch học cho phù hợp.

Theo nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 về việc sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP “Sửa đổi bổ sung điều 25”, Người lao động đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm có nhu cầu học nghề được hỗ trợ 01 lần để học 01 nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp được thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo nghề nghiệp). Phương thức hỗ trợ kinh phí học nghề được thực hiện thông qua cơ sở đào tạo nghề nghiệp.

Thời điểm bắt đầu học nghề của người lao động là thời điểm sau khi ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề đối với trường hợp không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và không quá 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghề đang được cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện thì người lao động vẫn được hỗ trợ tham gia khóa học nghề này nếu thời điểm bắt đầu đào tạo nghề tính đến thời điểm ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề không quá 01 tháng và cơ sở đào tạo nghề nghiệp đảm bảo dạy bù đầy đủ kiến thức của khoảng thời gian trước khi người lao động tham gia học nghề. (Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang)