Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

CS Người có công

Xem với cỡ chữAA

Thông báo việc tổ chức thi sáng tác phác thảo Bước 1 (ý tưởng) Bia chiến thắng phù điêu Ngã Ba Cây Bàng (1946-1956) nghĩa trang Cây Bàng, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

(10:27 | 09/07/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; THONG BAO THI SANG TAC_1.PDF