Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:59 | 04/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 460-QĐ-UBND_1.PDF